Hikayeni paylaş sen de katıl bize.

"Kıssadan hisse dini hikayeler" Kategorisi

Damdaki Deve
Damdaki Deve   Belh şehrinin padişahı olan İbrahim-i Ethem’in çok güzel bir sarayı, Kendisine hizmet eden nice hizmetçileri vardır. İbrahim-i Ethem, bir gece som altından yapılmış karyolasına uzanmış, dinlenirken, aniden sarayın üstünde bir gürültü duydu. Buna canı sıkılan İbrahim-i Ethem: -Be adam, gecenin bu saatinde sarayın üstünde ne arıyorsun? Adam: -Devemi kaybettim. Burada devemi arıyorum,…
Satılık Kuru Kafalar
Satılık Kuru Kafalar Behlül bir mezarlığa gitmiş, üç kuru kafa bularak pazara getirmiş. Onları sıraya dizerek: -Bu kuru kafaları satıyorum,  diye bağırmaya başlamış. Tanıyanlar: -Ne satıyorsun? Behlül: -Bu kuru kafaları satıyorum. Bu taş kafa, bu boş kafa, şu da hoş kafa, demiş. -Kaça satıyorsun? -Taş kafaya para istemiyorum. Boş kafayı ucuza veriyorum. Hoş kafayı ağırlığınca…
Yunus Emre ve Molla Kasım
Yunus Emre ve Molla Kasım Yunus Emre’nin (kuddise sirruhu) divanı, vefatından yıllar sonra İslama hizmet etmek kaygısıyla hareket eden Molla Kasım’ın eline geçer… Eline geçen kitap Yunus Emre‘nin üç bin sayfalık bütün şiirlerini kapsayan divanıdır … Molla Kasım oturur dere kenarına, şiirleri okumaya başlar “ bu ifade şeriate aykırı, bu haram, bu sakıncalı ” diyerek üç…
Hz. Musa ve Çoban
Hz. Musa ve Çoban Mevlânâ Mesnevîsinde Hz.Musa ve Çoban hikayesini anlatırken Hz. Musa’nın kendi hâlinde ve kendince Allah’la konuşan bir çobana rastlamasıyla başlayan hikâyesini şöyle kurgular: Hz. Musa (a.s.) dağları dolanırken bir çobana rastladı.Çoban, dizüstü çökmüş, ellerini semaya açmış dua ediyordu. Bu durum Hz. Musa’nın çok hoşuna gitti. Ama çobanın duasını duyunca şaşırdı. Ey kerem…
Aşure kıssası
Her milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü belirli gün ya da ayları vardır. Yüce Dinimiz İslâm’da da bu tür gün, gece ve aylar vardır. Aşurenin hikâyesi ise şu kıssaya dayanmaktadır: Hz. Âdem ve Hz. İdris’ten sonra insanlarda hakikatten sapmalar baş gösterince Cenab-ı Hak bunlar üzerine Hz. Nuh’u peygamber olarak göndermişti….
Adaletini Göster
Adaletini göster Hz. Musa kavmine Firavun’un zulüm ve tasallutundan kurtarıp Filistin tarafına getirdikten sonra, kavmini kardeşi Harun’a emanet edip Tur dağı’na çıktı. Tur dağında iken Allah’a münacaat ederek şöyle dedi: Ey Ulu Allah’ım adaletini bilmek istiyorum. Adaletini göster. Cenab-ı Allah Hz. Musa’nın bu duasını kabul ederek karşı tepeye gitmesini istedi. Hz Musa emredilen yere gitti….
Anneye Saygı – Hz.Musa’ya komşu olan kasap
Anneye Saygı Kendisine müstakil kitap verilmiş büyük peygamberlerden biri olan Hz. Musa, kavmini Firavun’un zulmünden kurtarıp, Filistin tarafına getirdikten sonra kavmini kardeşi Harun’a bırakarak Tur Dağı’na çıktı. Orada Allah’tan birçok emirler aldı. Bu emirleri aldıktan sonra, Hz. Musa, Cenab-ı Allah’a niyaz ederek: – Ya Rabbi, Cennetteki komşum kim olacaktır? Bunu bilmek istiyorum, dedi. Cenab-ı Allah:…
Mağaradaki Üç Arkadaş Kıssası
Mağaradaki Üç Arkadaş Hikayesi Hz. Peygamber ( s.a.s ) efendimiz sahabe arkadaşları ile beraber oturmuş, onlara dini konularda irşad ediyordu. Bir ara sözü mağaradaki üç arkadaş hikayesine getirerek sahabelere şu mağaradaki üç arkadaş kıssasını anlattı: Üç arkadaş beraber yolculuğa çıktılar. Gece olunca, dinlenmek ve uyumak üzere bir mağaraya sığındılar. Onlar mağaraya girdikten sonra dağdan kopan…
Hayvanların Dilini Öğrenen Adam
Hayvanların Dilini Öğrenen Adam Bir gün meraklı bir genç Hz. Musa (a.s) ’dan hayvanların dilini öğrenmek istedi. Hz. Musa (a.s) bunun kendisine zarar verebileceğini ne kadar anlatmaya çalıştıysa da, genç adamı fikrinden vazgeçiremedi. Genç adam, “Ya Musa! Beni geri çevirmek, senin büyüklüğüne uygun düşmez. Hiç olmazsa, kapının önünde yatan köpekle, kümes hayvanlarının dilini anlayayım.” dedi….
Sa‘lebe’nin İbretlik Kıssası
Sa‘lebe’nin İbretlik Kıssası! Nakledilen rivayet göre: Sa‘lebe’nin İbretlik Kıssasında Sa‘lebe b. Hâtıb Hz.Peygamber’e (s.a.s.) geldi ve ‘Yâ Resûlallah, bana mal vermesi için Allah’a dua et!’ dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.s.): “ Yazık ey Sa‘lebe, Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda etmediğin çok maldan daha hayırlıdır.” buyurdu. Sa‘lebe tekrar aynı şeyi istedi. Allah Resûlü (s.a.s.) “Yazık…
Son Yorumlar