Hikayeni paylaş sen de katıl bize.

"Anasayfa" Kategorisi

En sevilen Şiirler
  Sessiz Gemi – Yahya Kemal Beyatlı Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı…
Kerem İle Aslı Hikayesi
KEREM İLE ASLI HİKAYESİ: Kerem ile aslı hikayesi söyleyeni belli olmayan Türk halk hikayesidir. Bu hikayenin nerede, kim tarafından, ne zaman çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Kerem ile aslı hikayesi ile ilgili bilinen bir gerçek vardır ki o da bu hikayenin asırlarca en çok anlatılan bir aşk hikayesi olduğudur. Gelelim hikayeye; Eski zamanlarda Halep’te yaşayan çok…
Babanın Sevgisi
Babanın Sevgisi 80 yaşında bir Baba 45 yaşındaki eğitim görmüş Oğluyla birlikte evinde oturuyordu. Baba camlarına tünemiş bir karga gördü. Oğluna “Bu nedir?” Diye sordu. Oğul, “Bu bir karga” dedi. Birkaç dakika sonra Baba, Oğluna ikinci kez “Bu nedir?” Diye sordu. Oğlu, “Baba, sana şimdi söyledim,“ Bu bir karga ”demiştim. Bir süre sonra yaşlı Baba…
Habil ve Kabil kıssası
Hâbil ve Kâbil kıssası Hâbil ve Kâbil, ilk insan-ilk peygamber H.z. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Bir gün aralarında büyük bir ihtilâf çıktı. Kâbil haksızdı ama anlaşmazlığa son vermiyordu. Kabil (Musevi kaynaklarında Kain, Kayn, Kayin) , Habil (Musevi kaynaklarında Hevel) olarak geçer. Taberî , Beğavî , İbn Kesîr ve Suyûtî müfessirlerin naklettikleri rivayetlere göre; Kâbil ve ikizi cennette, Hâbil ve…
Son Yorumlar